Corona

Open voor reguliere patiëntenzorg onder voorwaarden

Inleiding

De mondzorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en moet problemen voorkomen die de algemene gezondheid van deze patiënten kunnen aantasten. Het is daarom van belang dat wij zoveel als mogelijk onafhankelijk van de mate van aanwezigheid van het SARS CoV-2 virus in staat zijn reguliere mondzorg te verlenen, waarbij de kans op doorgeven zo klein mogelijk is. Dit alles dient op een verantwoorde manier voor patiënt en het behandelteam te gebeuren.

Uitgangspunten

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. De details van dit beleid, als ook andere aanpassingen, zijn vastgelegd in een landelijke Leidraad Mondzorg en is afgestemd met de Nederlandse aanpak om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

Wie kan wél behandeld worden?

Als u op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt kan er geen behandeling plaatsvinden. Mocht u al een afspraak hebben, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een corona-test?
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona:
  • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • hoesten
  • verhoging of koorts (meer dan 38⁰C)
  • kortademigheid of benauwdheid
  • reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten met corona?
 • Bent u in (thuis)quarantaine (of zou u dit moeten zijn)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Regels bij binnenkomst

 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
Draag een Mondkapje
 • Draag een mondkapje.
 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol.
 • We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Hiervoor hebben wij de inrichting van de wachtkamer en balie aangepast.

De behandeling

 • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Nog wat extra aanwijzingen

 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.