Corona

Open voor reguliere patiëntenzorg onder voorwaarden

Inleiding

De mondzorg levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en moet problemen voorkomen die de algemene gezondheid van deze patiënten kunnen aantasten. Het is daarom van belang dat wij zoveel als mogelijk onafhankelijk van de mate van aanwezigheid van het SARS CoV-2 virus in staat zijn reguliere mondzorg te verlenen, waarbij de kans op doorgeven zo klein mogelijk is. Dit alles dient op een verantwoorde manier voor patiënt en het behandelteam te gebeuren.

Uitgangspunten

Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. De details van dit beleid, als ook andere aanpassingen, zijn vastgelegd in een landelijke Leidraad Mondzorg en is afgestemd met de Nederlandse aanpak van het virus.

Wie kan wél behandeld worden?

  • Voorafgaande aan uw afspraak krijgt u een mail met daarin een link naar een persoonlijke digitale vragenlijst.
    Maak een nieuwe afspraak als uw situatie hierom vraagt.
  • Zie ook naar-de-tandarts-in-coronatijd

De behandeling

  • Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.
  • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
  • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.