Betalen

Uitleg van de rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Deze verrichtingen worden prestaties genoemd. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Als de prestatie op een specifieke tand of kies betrekking heeft dan staat er ook een elementnummer achter de code.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De rekening krijgt u geprint en/of digitaal per email meteen bij uw bezoek. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • PIN
  • Doorlopende incasso
  • Eenmalige incasso
  • Contant
  • Overschrijving (alleen bij minderjarige kinderen die zonder ouder/verzorger komen)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.